У процесі своєї діяльності в представників Юридичної Компанії “Відшкодування” час від часу виникають запитання, які потребують більш детального юридичного аналізу та вивчення. Саме до таких запитань відноситься і запитання щодо можливості нотаріусами посвідчувати довіреність від неповнолітнього на отримання коштів страхового відшкодування. Це трапляється, зокрема, у випадках, коли неповнолітньому належить страхове відшкодування на його утримання після смерті годувальника. А також у випадках отримання неповнолітнім відшкодування моральної шкоди.

Дозвіл опікунської ради

Основна проблема полягає в тому, що деякі нотаріуси при посвідченні такої довіреності вимагають згоду опікунської ради. Інші ж без проблем посвідчують таку довіреність вказуючи у ній, що неповнолітній діє за згодою матері або батька.
Згідно зі статтею 32 Цивільного кодексу України неповнолітні діти віком від 14 до 18 років мають право самостійно вчиняти такі дії: самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним ними на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).
Представницькі повноваження батьків полягають в тому, чи надавати свою згоду на вчинення правочинів дітьми віком від 14 до 18 років.
Враховуючи наведене слід прийти до логічного висновку про те, що законодавство дозволяє неповнолітнім вчиняти певні правочини, а також розпоряджатись коштами.

Зразок довіреності від імені неповнолітнього на отримання страхового відшкодування.

Слід зазначити, що довіреність – це письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Таке визначення міститься в ч.1 ст.64 Цивільного Кодксу України. Але довіреність можна визначити і як документ, що містить в собі певний обсяг повноважень представника. Він адресується третім особам і має на меті довести до їх відома, що між особою, яку представляють, і представником є домовленість про представництво, і всі угоди, які здійснює представник в межах повноважень, вказаних у довіреності, особа, яку представляють, приймає на себе.