У процесі своєї діяльності в представників Юридичної Компанії “Відшкодування” час від часу виникають запитання, які потребують більш детального юридичного аналізу та вивчення. Саме до таких запитань відноситься і запитання щодо можливості нотаріусами посвідчувати довіреність від неповнолітнього на отримання коштів страхового відшкодування. Це трапляється, зокрема, у випадках, коли неповнолітньому належить страхове відшкодування на його утримання після смерті годувальника, а також у випадках отримання неповнолітнім відшкодування моральної шкоди.
Основна проблема полягає в тому, що деякі нотаріуси при посвідченні такої довіреності вимагають згоду опікунської ради, інші ж без проблем посвідчують таку довіреність вказуючи у ній, що неповнолітній діє за згодою матері або батька.
Згідно зі статтею 32 Цивільного кодексу України неповнолітні діти віком від 14 до 18 років мають право самостійно вчиняти такі дії: самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним ними на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).
Представницькі повноваження батьків полягають в тому, давати чи не давати свою згоду на вчинення правочинів дітьми віком від 14 до 18 років.
Враховуючи наведене слід прийти до логічного висновку про те, що законодавство дозволяє неповнолітнім вчиняти певні правочини, а також розпоряджатись коштами.

Зразок довіреності від імені неповнолітнього на отримання страхового відшкодування.