Як відомо, залежно від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три групи (I, II та III).  У свою чергу I група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.

Інвалідність підтверджується довідкою МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) про визнання особою з інвалідністю. Ініціювати звернення до МСЕК може сам потерпілий або лікар установи, що проводила обстеження. Огляд громадян проводиться за місцем проживання або лікування. При огляді у МСЕК проводяться: 

  • вивчення документів, що підтверджують стійке  порушення функцій  організму,  обумовлене захворюваннями, наслідками  травм, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи;
  • опитування хворого;
  • об’єктивне обстеження  та  оцінка  стану  всіх   систем організму, необхідних   лабораторних,  функціональних  та  інших методів дослідження усіма членами комісії.

Якщо хворий за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу не може з’явитися до МСЕК, огляд проводиться за місцем проживання або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. У виняткових випадках МСЕК можуть приймати рішення заочно за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ.

Розмір страхового відшкодування

Після отримання довідки МСЕК про визнання особою з інвалідністю у потерпілих є можливість отримати страхове відшкодування за шкоду, пов’язану із стійкою втратою працездатності.

Група інвалідності Мінімальний розмір страхового відшкодування
I група 36 мінімальних заробітних  плат
II група 18 мінімальних заробітних  плат
III група 12 мінімальних заробітних плат

Мінімальна заробітна плата визначається в залежності від дати настання страхового випадку.

Приклад:

Якщо внаслідок ДТП, яке трапилось 1 січня 2018 року, встановлено інвалідність I групи,  розмір страхової виплати обчислюватиметься:

36 х 3723 грн  = 134 028 грн

При цьому у разі визнання   неповнолітньої  особи дитиною з інвалідністю мінімальний розмір становитиме  18  мінімальних  заробітних плат. Це пов’язано з тим, що до 18 років дітям з  інвалідністю не визначають групу інвалідності, їм встановлюється загальна категорія “дитина з інвалідністю”. Натомість слід пам’ятати, що при досягненні повноліття  дитина проходитиме переогляд в МСЕК. 

З детальнішою інформацією про перелік документів необхідних для отримання страхового відшкодування у Вас є можливість ознайомитись за  посиланням.