Отримання пені за несвоєчасне здійснення страхової виплати

Отримання пені за несвоєчасне здійснення страхової виплати 20 липня 2018 р.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання. Тобто, страховик несе майнову  відповідальність  за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати  пені (штрафу, неустойки), розмір якої визначається законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 20  Закону України «Про страхування» від 07 березня 1996 року встановлено обов’язок страховика при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк.  Однак, бувають випадки коли страховик не своєчасно виплачує страхове відшкодування, і тоді виникає питання:

Як отримати кошти за прострочення виконання грошового зобов’язання (пеня, штраф, неустойка)?

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України  у разі прострочення виконання грошового зобов’язання, страхувальник  сплачує три процента річних.

Свого часу «Юридична компанія «Відшкодування» отримала справу, щодо відшкодування потерпілим у ДТП моральної та матеріальної шкоди на суму 200 000,00 грн. Близько року страхова компанія відмовляла у відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди, спираючись на те, що немає підстав у виплаті. Однак, їхня відмова суперечила нормам закону.

Тоді, «Юридична компанія «Відшкодування» написала скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі НАЦКОМФІНПОСЛУГ) і не прогадала. НАЦКОМФІНПОСЛУГ погодилась з тим, що відмова страховика суперечить всім нормам закону, у тому числіЗакону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” і прийняла рішення про виплату страхового відшкодування моральної та матеріальної шкоди  200 000,00 грн. Також, відшкодувати потерпілим у ДТП пеню у розмірі  27 172,61 грн.

Можемо дійти висновку, що норми закону допомагають подолати колізію, яка виникає у питаннях отримання пені за несвоєчасне здійснення страхової виплати.