Головний офіс в Україні
м. Львів, пл. Соборна 12А

ПОСЛУГИ "ЮК "ВІДШКОДУВАННЯ"

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ НЕЩАСНОМУ ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

  • В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

1. Хто має право на отримання страхового відшкодування

Право на отримання страхового відшкодування на виробництві насамперед має працівник, який офіційно оформлений. Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Термін страхування починається з дня підписання трудового договору. 

2. Дії роботодавця при настанні нещасного випадку на виробництві 

Роботодавець протягом двох годин передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

  • фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
  • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
  • керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
  • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
  • територіальному органові Держпраці;
  • зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;
  • протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.

При настанні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов’язаний невідкладно організувати або ж надати першу медичну допомогу потерпілому

3. Дії працівника при настанні нещасного випадку на виробництві 

У разі виявлення працівником нещасного випадку на виробництві, потрібно обов’язково повідомити про нещасний випадок керівнику робіт, службі охорони праці підприємства або ж іншій уповноваженій особі, та негайно вжити всіх можливих заходів задля збереження життя потерпілої особи.

4. Розмір страхового відшкодування при смертельному випадку на виробництві 

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується одноразова допомога його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.

5. Розміри страхового відшкодування при травмах на виробництві в Україні та Польщі

Фонд соціального страхування в Україні фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення). Фонд організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я застрахованого.

Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд фінансує всі витрати на його лікування.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації.

Якщо ж до прикладу стався нещасний випадок на виробництві в Польщі, то точна сума страхового відшкодування залежить від серйозності травм і наслідків, які спричиненні . У них існує Фонд по тимчасовій втраті працездатності. Застрахований працівник має право на одноразову компенсацію. 

До прикладу, за кожен відсоток постійної або довготривалої шкоди здоров’ю - 1033 злотих, оголошення повної непрацездатності та неможливості існувати самостійно – 18 086 злотих , внаслідок інвалідності – 18 086 злотих, для дружини/чоловіка дитини померлої особи – 93 014 злотих.

6. З якими труднощами стикаються потерпілі від нещасних випадків на виробництві

Потерпілі від незасних випадків на виробництві не можуть отримати докуименти, які підтверджують факт нещасного випадку та, відповідно, позбавлені права отримати належне їм страхове відшкодування та компенсацію понесених моральних та матеріальних збитків. Роботодавець уникає відповідальності за скоєне порушення.

7. Яким чином ЮК Відшкодування допомагає потерпілим на виробництві отримати страхове відшкодування та компенсацію моральної шкоди 

ЮК Відшкодування допомагає потерпілим на виробництві отримати страхове відшкодування та компенсацію моральної шкоди, це стосується збору відповідних документів та надсилання їх у відповідний орган, введення переговорів з роботодацями, при необхідності залучення у справу адвоката та звернення до суду. 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ЛІКУВАННЯ ТА ДОГЛЯД ПОТЕРПІЛИХ В ДТП В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ


ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ пошкоджених у ДТП
послуги
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАХИСТ ПІД ЧАС СЛІДСТВА ЧИ СУДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ


CRM-форма з'явиться тут

Стався випадок?

Заповни заявку або зателефонуй і дізнайся, як ми можемо тобі допомогти.

Після заповнення заявки з вами зв'яжеться наш представник та детально проконсультує з приводу можливості отримання відшкодування

Зателефонувати