Головний офіс в Україні
м. Львів, пл. Соборна 12А

ПОСЛУГИ "ЮК "ВІДШКОДУВАННЯ"

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ЛІКУВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА ДОГЛЯД ПОТЕРПІЛИХ В ДТП

 • В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Доволі поширеними в практиці є випадки, коли потерпілим від дорожньо-транспортної пригоди завдано шкоди життю та здоров’ю. У таких випадках, дана особа має право на відшкодування витрат на лікування, реабілітацію та догляд. Далі у цій статті, ми спробуємо дати відповіді на найпоширеніші запитання потерпілих та їх близьких родичів.

1. Хто має право на отримання страхового відшкодування по здоров'ю внаслідок ДТП.

Право на отримання відшкодування витрат на лікування, відповідно до чинного законодавства, має безпосередньо потерпілий при ДТП. У випадку, коли потерпілий перебував у комі, особа, яка понесла витрати на лікування має право на отримання відшкодування таких витрат. Якщо внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий є недієздатним, право на отримання відшкодування за шкоду, завдану здоров’ю, має його законний опікун.

2. Які виплати по здоров'ю належать потерпілому в ДТП (лікування, втрата працездатності, інвалідність)?

Потерпілий має право на виплати пов’язані з лікуванням з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров’я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та придбанням лікарських засобів.
Окрім цього, потерпілий при ДТП, якому було завдано шкоду здоров’ю, має право на відшкодування витрат, понесених на лікування та право на виплати пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, із стійкою втратою працездатності та на відшкодування моральної шкоди.

3. Які суми виплат по здоров'ю належать потерпілому в ДТП?

Ліміт страхового відшкодування за шкоду, завдану здоров’ю особи станом на 2021 рік становить до 260 000 грн. У Польщі, до прикладу, такі виплати складають до 5 000 000 євро. Це відшкодування включає в себе витрати на лікування, виплати пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, із стійкою втратою працездатності та на відшкодування моральної шкоди.

У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності потерпілим відшкодовуються не отримані доходи за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездатності. Доходи потерпілого оцінюються в таких розмірах:

 • для працюючої особи (особи, яка працює за трудовим договором) - неотримана середня заробітна плата, обчислена відповідно до норм законодавства України про працю;
 • для особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - неотримані доходи, які обчислюються як різниця між доходом за попередній (до дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік та доходом, отриманим у тому календарному році, коли особа була тимчасово непрацездатною;
 • для непрацюючої повнолітньої особи - допомога у розмірі, не меншому мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.
Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, становить:
 • у разі встановлення I групи інвалідності - 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
 • у разі встановлення II групи інвалідності - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
 • у разі встановлення III групи інвалідності - 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
 • у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною з інвалідністю - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку.
Страховиком відшкодовується потерпілому - фізичній особі, який зазнав ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю.

4. Як отримати статус потерпілого в кримінальній справі за фактом ДТП?

Розпочати варто з того, хто ж є потерпілим відповідно до законодавства України, отже потерпілий у кримінальному провадженні - це фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.
Для отримання статусу потерпілого у кримінальному провадженні слід звернутись до слідчого із заявою про визнання потерпілим. Доказом завдання Вам фізичної шкоди може слугувати виписка із медичного закладу, де ви перебували на лікуванні після ДТП. Майнова шкода полягатиме в понесених Вами витратах на лікування. Як доказ цього до заяви про визнання потерпілим слід долучити копію розрахункових документів.
Якщо Вас визнано потерпілим у кримінальному провадженні слідчий зобов’язаний винести постанову про визнання особи потерпілим та надати пам’ятку про права та обов’язки потерпілого.
Якщо слідчим винесено вмотивовану постанову про відмову у визнанні особи потерпілим, яка може бути Вами оскаржена слід- чому судді в 10-денний строк з моменту винесення постанови. Ця Ваша скарга має бути розглянута слідчим суддею в 72-годинний термін з моменту її надходження.

5. Чим підтверджуються витрати на лікування потерпілого в ДТП?

У ЗУ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» міститься вимога стосовно того, якими мають бути витрати на лікування потерпілого для того, щоб страхова компанія компенсувала витрати. «Витрати та необхідність їх здійснення мають бути підтверджені документально відповідним закладом охорони здоров’я».
Аналізуючи це положення, можна прийти до висновку, що існує два критерії, дотримання яких є необхідним для отримання виплати по витратах на лікування. По-перше, в особи потерпілої від ДТП мають бути наявні фіскальні та/або товарні чеки, які видані відповідним суб’єктом та оформлені належним чином. По-друге, необхідність цих витрат повинна бути підтверджена відповідними лікарськими скеруваннями, епікризами, листками лікарських призначень та іншими медичними документами відповідного характеру. Лише сукупність цих двох критеріїв може гарантувати Вам отримання компенсування по витратах на лікування.

6. З якими труднощами стикаються потерпілі в ДТП при зверненні в СК?

Аналізуючи практику, яка склалася, по відшкодуванню шкоди завданої здоров’ю потерпілого, слід виділити такі основні труднощі:

 • придбані лікарські медикаменти не відповідають листкам лікарських призначень. У такому випадку страхова компанія в праві відмовити Вам у виплаті компенсації.
 • Відсутність у страховика належним чином завіреної медичної документації тягне за собою затримку у виплаті страхового відшкодування або ж відмову у виплаті. Медична документація вважається засвідченою належним чином, якщо її посвідчено мокрою печаткою відповідного медичного закладу.
 • платником по чеках є інші особи (наприклад родичі потерпілого), а не сам потерпілий, який через свій стан здоров’я не має змоги самостійно придбати медикаменти. У випадку надання квитанцій та чеків на лікування померлого, страхові компанії в більшості випадків відмовляють, посилаючись на необхідність подання документа, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, свідоцтво на право спадщини).
Такі відмови є незаконними, та підлягають оскарженню у судовому порядку.

7. Яким чином ЮК Відшкодування допомагає потерпілим отримати всю суму виплати?

У разі виникнення будь-яких труднощів чи суперечок з страховиком (наприклад неправомірне зменшення страховиком розміру страхового відшкодування чи відмова у виплаті страхового відшкодування), Юридична компанія «Відшкодування» надає  комплексний юридичний захист особам потерпілим від дорожньо-транспортної пригоди, зокрема:

 • збір необхідних документів для звернення до страхової компанії
 • підготовка заяви до страхової компанії про виплату страхового відшкодування
 • ведення переговорів із страховою компанією та оскарження неправомірних дій чи бездіяльності страховика до контролюючого органу, яким є Національний банк України
 • підготовка та подання судового позову до страховика або винуватця ДТП
 • супровід адвокатів у судовому процесі
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що юридична компанія «Відшкодування» здійснює підтримку та надає допомогу потерпілим на усіх стадіях справи: починаючи від моменту збору необхідних документів до моменту отримання та перерахунку виплати в повному обсязі від страхової компанії.  

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ЛІКУВАННЯ ТА ДОГЛЯД ПОТЕРПІЛИХ В ДТП В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ


ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ пошкоджених у ДТП
послуги
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАХИСТ ПІД ЧАС СЛІДСТВА ЧИ СУДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ


CRM-форма з'явиться тут

Стався випадок?

Заповни заявку або зателефонуй і дізнайся, як ми можемо тобі допомогти.

Після заповнення заявки з вами зв'яжеться наш представник та детально проконсультує з приводу можливості отримання відшкодування

Зателефонувати