Головний офіс в Україні
м. Львів, пл. Соборна 12А

Юридичні консультації

коли нещасний випадок, гостре професійне захворювання (отруєння) визнаються пов’язаними з виробництвом?

  • ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ


Ми вже розповідали Вам про нещасні випадки на виробництві та порядок їх розслідування, сьогодні ж ми поговоримо про те, коли такий випадок/гостре професійне захворювання є пов‘язаними із виробництвом.

☝🏻Серед обставин, за яких нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) визнаються пов’язаними з виробництвом, є:

1️⃣ Виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків згідно з внутрішнім трудовим розпорядком підприємства (установи, організації), у т.ч. у відрядженні;

2️⃣ Перебування потерпілого на робочому місці, на території підприємства (установи, організації) або в іншому місці під час виконання трудових (посадових) обов’язків чи завдань роботодавця з моменту прибуття на підприємство (в установу, організацію) до відбуття з нього, в робочий і надурочний час;

3️⃣ Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування працівника з цією метою по території підприємства (установи, організації) перед початком роботи та після її закінчення;

4️⃣ Виконання завдань за письмовим розпорядженням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

5️⃣ Виконання потерпілим дій в інтересах підприємства (установи, організації), де він працює, що не належать напряму до його трудових (посадових) обов’язків;

6️⃣ Раптова смерть під час перебування на підземних роботах, або після підйому на поверхню внаслідок:
📌 гострої серцево-судинної недостатності;
📌 ішемічного інсульту;
📌 серцево-судинної недостатності;
📌 порушення мозкового кровообігу.

❗️Що підтверджується відповідним медичним висновком❗️

7️⃣ Раптове погіршення стану здоров’я потерпілого, одержання травм або його смерть під час виконання трудових (посадових) обов’язків внаслідок:
📌 впливу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища;
📌 важкості та напруженості трудового процесу;
📌 того, що потерпілий не пройшов обов’язкового медичного огляду відповідно до законодавства, а робота, що виконувалася ним, йому протипоказана.

❗️Це підтверджується медичним висновком❗️

8️⃣ Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству (установі, організації), або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору з іншим підприємством (установою, організацією);

9️⃣ Проїзд згідно з установленим завданням і маршрутом до місця чи з місця відрядження на транспортному засобі (громадському, власному чи службовому тощо, в т.ч., наданому іншим підприємством (установою, організацією) на підставі письмової угоди з роботодавцем про надання послуг з перевезення).

❗️Це має бути підтверджено документально❗️

🔟 Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства (установи, організації) з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця (безпосереднього керівника);

1️⃣1️⃣ Прямування до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженим маршрутом або до будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця;

1️⃣2️⃣ перебування на території підприємства (установи, організації) або в іншому визначеному роботодавцем місці у зв’язку з:
📌 проведенням виробничої наради;
📌 одержанням заробітної плати;
📌 проходженням обов’язкового медичного огляду;
📌 проведення навчання;
📌 проведення професійних і кваліфікаційних конкурсів, спортивних заходів, передбачених колективним договором, за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця;
📌 тощо

1️⃣4️⃣ Надання підприємством (установою, організацією) благодійної допомоги іншим підприємствам (установам, організаціям) за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця;

1️⃣5️⃣ Однократний вплив на працівника шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, внаслідок яких у нього виникло гостре професійне захворювання (отруєння);

❗️Підтверджується висновком закладу охорони здоров’я❗️

1️⃣6️⃣ Заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень іншою особою або його вбивство під час виконання чи у зв’язку з виконанням трудових (посадових) обов’язків або дій в інтересах підприємства (установи, організації)

❗️Це не стосується випадків з’ясування з іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що має бути встановлено комісією з розслідування та/або підтверджено висновком компетентних органів❗️

1️⃣7️⃣ Погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія, зупинка серця тощо).

❗️Має бути підтверджено медичним висновком, та пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання та транспортування❗️

1️⃣8️⃣ Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством (установою, організацією);

1️⃣9️⃣ Скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;

2️⃣0️⃣ Оголошення працівника померлим внаслідок зникнення під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків (відповідно до ухваленого рішення суду);

2️⃣1️⃣ Одержання травм під час використання транспортних засобів, устатковання, інструментів, матеріалів тощо, що належать і використовуються підприємством (установою, організацією), у разі їх несправності, що підтверджено відповідними висновками

Цей перелік поширюється також на виконання робіт:
📎 фізичною особою - підприємцем виду робіт, зазначеного в документах обов’язкової звітності;
📎 особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору;
📎 особами, які провадять незалежну професійну діяльність;
📎 членами фермерського господарства;
📎 особою, яка фактично допущена до роботи без оформлення трудового договору (контракту), у разі підтвердження факту перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем.

❗️Нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) визнаються не пов’язаними❌ з виробництвом у разі:
🔸 Вчинення потерпілим кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;
🔸 Смерті працівника від загального захворювання;
🔸 Смерті працівника внаслідок самогубства;

Останні два випадки мають бути підтверджені висновками судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття кримінального провадження.

Якщо у Вас в житті відбулась якась із перелічених ситуацій - напишіть нам і наші юристи нададуть Вам кваліфіковану правову допомогу!

Консультація на тему
Страховика позбавили ліцензії - що робити?


Всі ми знаємо, що за отриманням страхового відшкодування потрібно звернутись до страхової компанії. Та що, якщо ваша страхова втратила свою ліцензію? Ми допоможемо вам розібратись у цій нелегкій ситуації.

Консультація на тему
Відшкодування витрат на поховання


Законом «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» передбачена можливість отримати відшкодування витрат на поховання. Сьогодні ми розповімо про основні положення щодо отримання такої компенсації.

Консультація на тему
Відшкодування при ДТП при наявності 2 полісів страхування


Чи знали ви, що можливі випадки, коли в особи наявні 2 страхові поліси? Чому таке можливо, та що робити в такому випадку? Про це все ми сьогодні вам розповімо.


CRM-форма з'явиться тут

Стався випадок?

Заповни заявку або зателефонуй і дізнайся, як ми можемо тобі допомогти.

Після заповнення заявки з вами зв'яжеться наш представник та детально проконсультує з приводу можливості отримання відшкодування

Зателефонувати