Головний офіс в Україні
м. Львів, пл. Соборна 12А

Юридичні консультації

Порядок розслідування 

нещасного випадку на виробництві

  • ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ


У нас вже була стаття про те, що таке «нещасний випадок на виробництві» та якими мають бути перші дії при його настанні. У цьому дописі ми розповімо Вам про процес розслідування таких ситуацій🕵️‍♀️

Для чого потрібне розслідування?
В результаті розслідування складається відповідний акт, де зазначається, чи пов‘язаний нещасний випадок із діяльністю на виробництві. На підставі, зокрема, цього акту працівник, чи його родичі згодом зможуть отримати відшкодування💰

Окрім цього, такі комісії мають визначити що потрібно змінити/зробити, щоб такі нещасні випадки більше не траплялись.

Хто здійснює розслідування?🤨
Не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок, роботодавець має утворити комісію з розслідування у складі не менше як 3️⃣ осіб та організувати розслідування.

До складу такої комісії входять:
🔸 Керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
🔸 Представник робочого органу Фонду;
🔸 Представник первинної організації профспілки (у разі її відсутності - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
🔸 Лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння);
🔸 Посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням);
🔸 Інші представники підприємства (установи, організації);

Розслідування нещасного випадку комісією підприємства (установи, організації) проводиться протягом 5️⃣ робочих днів з дня утворення комісії.

Інколи може виникнути потреба у створенні спеціальної комісії. Це можливо у наступних ситуаціях:
📎 відбувся нещасний випадок із смертельними наслідками;
📎 стався груповий нещасний випадок;
📎 випадок смерті працівників під час виконання ними трудових (посадових) обов’язків;
📎 нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, (у тому числі, інвалідність потерпілого);
📎 відбулось зникнення працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків тощо.

Таке розслідування починається з письмового повідомлення роботодавця Державної служби України з питань праці (її територіального органу). ➡️ Після того, як Службі стане відомо про нещасний випадок - впродовж наступного дня після отримання інформації про нього вона утворює Комісію із спеціального розслідування.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 1️⃣5️⃣ робочих днів.

❗️У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку та у визначений законом випадках, розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо❗️

Хто не може входити до складу комісій?🤔
1️⃣ Потерпілий, члени його сім’ї або уповноважена ними особа.

❗️ Вони мають право одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування, ознайомлюватися його матеріалами вносити пропозиції, подавати документи тощо❗️

2️⃣ Безпосередній керівник потерпілого.

Які обов‘язки цих комісій?🤯

Як комісія, так і спеціальна комісія зобов’язані:

📌Провести засідання з розслідування нещасного випадку, на якому розглянути інформацію про нього, розподілити функції між членами комісії, провести зустріч з потерпілим та скласти протоколи засідання комісії.
📌Обстежити місце, де сталися нещасний випадок та скласти відповідний протокол, розробити ескіз цього місця і сфотографувати його.
📌Одержати письмові пояснення від роботодавця та його представників, посадових осіб, працівників підприємства (установи, організації), потерпілого (якщо це можливо);
📌Опитати свідків нещасного випадку;
📌Вивчити наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно нещасного випадку та у разі потреби надіслати запити до закладів охорони здоров’я для отримання необхідних медичних висновків.
📌Визначити вид події, що призвела до нещасного випадку, його причини та обладнання, устатковання, транспортні засоби і т.д., експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку.
📌Дослідити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
📌Визначити необхідність проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо;
📌З’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку;
📌Визначити, чи є зв’язок між нещасним випадком та виробництвом. Рішення про його наявність/відсутність приймається шляхом голосування простою більшістю голосів.
📌Встановити осіб, які допустили порушення вимог актів з охорони праці;
📌Розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
📌Скласти та підписати визначені законом акти. Не пізніше наступного робочого дня після їх підписання матеріали розслідування та примірники таких актів передаються керівнику підприємства (установи, організації) або органу, що утворив комісію (спеціальну комісію), для їх розгляду та затвердження тощо.

Голова (спеціальної) комісії зобов’язаний:
📌До першого засідання комісії поінформувати листом потерпілого (членів його сім’ї чи уповноважену ними особу) про призначення розслідування, роз‘яснити їх права;
📌Запросити потерпілого (членів його сім’ї чи уповноважену ними особу) до співпраці та на засідання (спеціальної) комісії;
📌Надавати інформацію про хід проведення розслідування;
📌Ознайомити з матеріалами розслідування на заключному засіданні комісії (спеціальної комісії).

А роботодавець що?🤨

Він, в свою чергу, має:
📌Створити належні умови для роботи комісії (спеціальної комісії): забезпечити їх приміщенням, засобами зв’язку, автотранспортом, спецодягом, канцелярським приладдям тощо;
📌За рішенням комісії (спеціальної комісії) залучити до роботи експертів, інших спеціалістів;
📌Забезпечити виконання за рішенням комісії (спеціальної комісії) додаткової фотозйомки, а також проведення необхідних лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи (науково-технічної, медичної тощо);
📌Розглянути протягом 2️⃣ робочих днів після складення актів матеріали розслідування нещасного випадку, підготовлені комісією, затвердити примірники актів;
📌Організувати друкування та формування протягом 5️⃣ робочих днів після затвердження актів необхідної кількості копій матеріалів розслідування (спеціального розслідування) разом з актами;
📌Притягнути згідно із законодавством до відповідальності працівників, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку та які допустили порушення вимог актів про охорону праці, посадових інструкцій/інструкцій з охорони праці;
📌Компенсувати витрати, пов’язані з діяльністю комісії (спеціальної комісії) та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів, проведенням технічної експертизи чи роботи експертної комісії тощо.
📌Протягом 3️⃣ робочих днів після формування матеріалів розслідування роботодавець повинен надіслати їх:

🔸Територіальному органу Держпраці
🔸Держпраці (у разі проведення спеціального розслідування);
🔸Національному науково-дослідному інституту промислової безпеки та охорони праці (у разі проведення спеціального розслідування);
🔸Робочому органу Фонду за місцем реєстрації підприємства (установи, організації);
🔸Поліції - у разі настання нещасного випадку, що призвів до тяжких чи смертельних наслідків;
🔸Іншим підприємствам (установам, організаціям), представники яких брали участь у проведенні розслідування (у разі необхідності).

Голова Держпраці (його заступник) або керівник її територіального органу, що утворив спеціальну комісію, повинен протягом 3️⃣ робочих днів після надходження матеріалів спеціального розслідування розглянути їх та затвердити примірники акта або у обґрунтовано повернути його на доопрацювання, продовживши наказом строк розслідування до 5️⃣ робочих днів.

❗️Наша команда радить працівникам не легковажити із вивченням правил безпеки, актів охорони праці, посадових інструкцій, адже від цього залежить Ваше життя☝🏻

Консультація на тему
Страховика позбавили ліцензії - що робити?


Всі ми знаємо, що за отриманням страхового відшкодування потрібно звернутись до страхової компанії. Та що, якщо ваша страхова втратила свою ліцензію? Ми допоможемо вам розібратись у цій нелегкій ситуації.

Консультація на тему
Відшкодування витрат на поховання


Законом «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» передбачена можливість отримати відшкодування витрат на поховання. Сьогодні ми розповімо про основні положення щодо отримання такої компенсації.

Консультація на тему
Відшкодування при ДТП при наявності 2 полісів страхування


Чи знали ви, що можливі випадки, коли в особи наявні 2 страхові поліси? Чому таке можливо, та що робити в такому випадку? Про це все ми сьогодні вам розповімо.


CRM-форма з'явиться тут

Стався випадок?

Заповни заявку або зателефонуй і дізнайся, як ми можемо тобі допомогти.

Після заповнення заявки з вами зв'яжеться наш представник та детально проконсультує з приводу можливості отримання відшкодування

Зателефонувати